Časté otázky

Aká je cena za vaše právne služby?

Cenu za jednotlivé poskytnutie právnych služieb určujeme vždy individuálne podľa špecifík daného prípadu so snahou vyjsť čo najviac v ústrety klientovi.


Prečo by som sa mal/a obrátiť práve na vašu advokátsku kanceláriu?

Okrem odbornosti a dlhoročných skúseností Vám ponúkame empatický a ľudský prístup, etické riešenie Vašej situácie a predovšetkým Vám chceme ponúknuť istotu a bezpečie.

Ako dlho bude trvať súdne konanie?

Toto závisí najmä od osoby konkrétneho sudcu, ktorému je spor pridelený a jeho pracovnej vyťaženosti a rovrhu súdnych konaní. Vždy komunikujeme so súdom v rámci zákonných lehôt, aby spor mohol byť čo najskôr ukončený.


Prečo by som mal prísť na konzultáciu?

Ku každej situácii pristupujeme poctivo a Vaše otázky berieme vážne. Keďže naším cieľom je Vám naozaj pomôcť, potrebujeme poznať všetky okolnosti Vašej situácie. Vaše otázky nechceme odbiť. Cieľom konzultácie je, aby ste Vy aj my získali istotu a aby sme našli tie najlepšie riešenia.


Nie som spokojný so súčasným poskytovateľom právnych služieb, ako mám postupovať?

Na osobnom stretnutí vám vieme prezentovať postup v takomto prípade a po posúdení všetkých aspektov prípadu sa Vám vieme vyjadriť k tomu, či je žiadúca zmena právneho zástupcu a následne v krátkom čase vieme právne zastúpenie prevziať.


V akých právnych veciach sa na vás môžem obrátiť?

Naša advokátska kancelária je zameraná komplexne na riešenie rozmanitých právnych problémov. Vzhľadom na skúsenosti, odbornosť a profesionalitu vieme nájsť najlepšie riešenie pre Vás ako klienta v danej situácii. Počas doby praxe sme si rozvinuli rozsiahlu sieť spolupracujúcich advokátov, správcov konkurznej podstaty, notárov, exekútorov, účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, aby ste počas nami poskytovanej právnej služby mohli komunikovať už iba výlučne s nami.