Časté otázky

Aká je cena za právne služby?

Cenu za jednotlivé poskytnutie právnych služieb určujeme vždy individuálne podľa špecifík daného prípadu so snahou vyjsť čo najviac v ústrety klientovi.


Ako dlho bude trvať súdne konanie?

Toto závisí najmä od osoby konkrétneho sudcu, ktorému je spor pridelený. Vždy komunikujeme so súdom v rámci zákonných lehôt, aby spor mohol byť čo najskôr ukončený.


Nie som spokojný so súčasným poskytovateľom právnych služieb, ako mám postupovať?

Na osobnom stretnutí vám vieme prezentovať postup v takomto prípade a po posúdení všetkých aspektov prípadu sa vám vieme vyjadriť k tomu, či je žiadúca zmena právneho zástupcu a následne v krátkom čase vieme právne zastúpenie prevziať.


Môj príbuzný je vo väzbe a nechcú mi dať žiadne informácie, čo mám robiť?

V tomto prípade je potrebné udeliť nám čo najskôr plnomocenstvo, keďže lehoty v trestnom konaní sú veľmi prísne. Následne vieme priamo vstúpiť s policajtmi do komunikácie a rovnako máme výlučný prístup do cely policajného zaistenia k podozrivému a vieme zabezpečiť osobnú návštevu.


V akých právnych veciach sa na vás môžem obrátiť?

Naša advokátska kancelária je zameraná komplexne na riešenie rozmanitých právnych problémov. Vzhľadom na skúsenosti, odbornosť a profesionalitu vieme nájsť najlepšie riešenie pre Vás ako klienta v danej situácii. Počas doby praxe sme si rozvinuli rozsiahlu sieť spolupracujúcich advokátov, správcov konkurznej podstaty, notárov, exekútorov, účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, aby ste počas nami poskytovanej právnej služby mohli komunikovať už iba výlučne s nami.