Referencie

ING. MELINDA MARCZIOVÁ, BRIDGE INTELLIGENT TRANSLATIONS S.R.O.

„Najvýstižnejšie slovo, ktoré by sa vo vzťahu k Vami poskytovaným službám malo použiť je – kompetencia. Opakovane sme sa obrátili na Vás s rôznymi právnymi potrebami a každú ste nám pomohli vyriešiť pre naše najväčšie dobro s ohľadom na naše skutočné práva. Ďakujeme Vám a veľmi sa tešíme na pokračujúcu plodnú spoluprácu! Budeme Vás vrelo odporúčať aj našim priateľom.“

www.inteligentnepreklady.eu

ING. MELINDA MARCZIOVÁ, BRIDGE INTELLIGENT TRANSLATIONS S.R.O.

Veronika T.

"Som veľmi spokojný niekoľkonásobný klient advokátskej kancelárie 4Justice a JUDr. Hudekovej... pri výbere advokátskej kancelárie a právneho zástupcu je pre mňa najväčšou prioritou odbornosť, prístup ku klientovi a dôvera, ktorú vo mne pri jednaní vzbudzuje.. ako som sa osobne presvedčila 4justice spĺňa vysoké nároky vo všetkých týchto kritériách a naviac má vysoký morálny kredit.

Pri právnych otázkach z rôznych oblastí (pracovné, rodinné či obchodné právo) sa na nich rada opäť s dôverou obrátim."

Veronika T.

SUNRISE GROUP S.R.O.

„Veľmi oceňujem profesionálny prístup a vysokú kvalitu právnych služieb, ktoré nám advokátska kancelária poskytuje. Právne služby sú vždy poskytnuté promptne, odborne a s dosiahnutím očakávaného výsledku.“

www.sunrisegroup.sk

SUNRISE GROUP S.R.O.

EVA KOMÁROVÁ, MENTOR A KOUČ ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 2/2017

„Slovami sa nedá opísať to, čo som získala osobným stretnutím s konkurznou správkyňou JUDr. Barborou Hudekovou a jej tímom. Dozvedela som sa, že sa konečne budem môcť oslobodiť od bremena platenia za dlh, ktorého sa dopustila iná osoba. Preto, že v čase, kedy sa to stalo som bola príliš mladá, neskúsená a v ťažkej životnej situácii. Nevedela som ako sa mám brániť, či na koho sa obrátiť. Stala som sa obeťou hromadného podvodu. Roky som splácala peniaze namiesto osoby, ktorá tento trestný čin spáchala a znášala útoky od veriteľov, ktorým ona spreneverila peniaze. Nikdy by mi nenapadlo, že to, z čoho som mala najväčší strach alias EXEKÚCIA, bude mojim vyslobodením. Zrazu môj život dostal väčší zmysel a znovu som uverila, že si môžem začať plniť svoje sny. Odporúčam každému, kto sa chce vo svojom živote posunúť rýchlejšie k svojej slobode, aby sa obrátil na správcov konkurznej podstaty JUDr. Hudekovej. Urobte to, čo najskôr! Život je príliš krásny na to, aby ste ho „prežívali” v strachu a obavách.“

EVA KOMÁROVÁ, MENTOR A KOUČ ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 2/2017

EVA KOMÁROVÁ, MENTOR A KOUČ ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 9/2017

„Ďakujem Vám, že ste si trpezlivo vypočuli každú moju obavu a pomohli mi zvládnuť strach z toho, čo sa môže stať počas celého obdobia smerujúceho k môjmu oddlženiu. Veľmi si cením Vašu odbornosť aj ľudský prístup. Nezabudnem na to, že ste ma včas informovali o všetkom, čo sa bude diať ako aj Vašu pomoc s vypisovaním mnohých náročných formulárov. Je pre mňa cťou byť Vašou klientkou.“

EVA KOMÁROVÁ, MENTOR A KOUČ ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 9/2017

MARTIN KOLMOS

„JUDr. Alexandra Molnárová mi bola súdom pridelená ako správkyňa v konkurznom konaní. Bol som milo prekvapený jej ústretovým, empatickým a hlavne ľudským správaním. Bola veľmi ochotná vysvetliť mi veci aj viac krát, tak aby som pochopil celú podstatu veci. Vôbec sa neponáhľala, našla si čas na zodpovedanie mojich otázok aj obáv. Oceňujem jej správanie, profesionalitu a hlavne, že človeku vie dať pocit istoty, že je tu pre Vás. Všetkým vrelo odporúčam obrátiť sa na p. Molnárovú a zároveň touto cestou ďakujem za služby advokátskej a správcovskej kancelárie 4JUSTICE.“

MARTIN KOLMOS