Vymáhanie pohľadávok

Máte problém s vymožením svojich pohľadávok? Vediete sporové konanie a potrebujete kvalitné právne zastúpenie s osobitným prístupom a riešením Vášho právneho problému?

Ponúkame Vám jednotlivé kroky smerujúce k čo najrýchlejšiemu vymoženiu Vašich pohľadávok:

  • Právna analýza pohľadávky
  • Sledovanie dlžníka (prípadne aj obchodných partnerov) vo verejných registroch a v Obchodnom vestníku za účelom včasného zistenia vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizácie, likvidácie a pod.
  • Súdne vymáhanie pohľadávky (žaloby, právne poradenstvo, zastupovanie klientov)
  • Exekúcia (zastupovanie klientov, právne poradenstvo)

Koľko bude stáť vymáhanie pohľadávky?

Odmena bude dohodnutá vždy individuálne podľa vzájomnej dohody, príp. určená na základe Vyhlášky č. 665/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Odmena závisí od náročnosti právnej veci a času, ktorý je potrebný na vykonanie jednotlivých úkonov. Prvá konzultácia s trvaním cca 20 minút, pri ktorej Vás oboznámime s možnosťami riešenia Vášho problému je BEZPLATNÁ.

Vyhnite sa častým chybám pri vymáhaní svojich nárokov. Nechajte tieto záležitosti na profesionálov.

Čo s nezaplatenou pohľadávkou, keď je môj dĺžnik už v konkurze?

Naša pomoc v predmetnej oblasti sa zároveň sústreďuje aj na právnu pomoc osobám, ktorých dlžníci sa ocitli v konkurznom konaní. Ak ste veriteľom dlžníka, ktorý je v konkurznom konaní a neviete si poradiť s vymáhaním svojej pohľadávky, kontaktujte nás a na prvotnej konzultácii Vám vysvetlíme všetky potrebné veci k uplatňovaniu Vášho práva v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Poskytneme Vám zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a to prostredníctvom vypracovania prihlášky do konkurzného, či reštrukturalizačného konania a poskytneme Vám a rovnako Vám zabezpečíme zastupovanie počas celého priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania, vďaka ktorému budete vždy vedieť aktuálny priebeh situácie, ako aj očakávané možné uspokojenie Vašej pohľadávky.

Nie je ojedinelým prípadom, kedy veritelia práve vďaka nesprávnemu prihláseniu pohľadávky či zmeškaniu lehoty na prihlásenie pohľadávky strácajú svoje oprávnenie zúčastňovať sa priebehu konkurzného konania a do istej miery ovplyvňovať aj samotný priebeh konkurzného konania účasťou v príslušných orgánoch konkurzného konania. Nedoplácajte teda aj Vy na absenciu odbornej právnej pomoci pri vymáhaní Vašich pohľadávok a oslovte nás, za ktorých prácou stojí niekoľko v súčasnosti úspešne ukončených, ako aj prebiehajúcich konkurzných konaní.

Ak ste veriteľom, ktorý má pohľadávku voči dlžníkovi, či už z obchodného styku, prípadne na základe iného právneho titulu a potrebujete pomoc pri jej vymáhaní, oslovte nás za účelom úvodnej konzultácie a po prípadnom zhodnotení právnej situácie pripravíme Návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka a pomôžeme Vám zabezpečiť vymoženie Vašej pohľadávky.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme :

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky