Pracovné právo

Či už na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, vždy sa snažíme nájsť najlepšie možné riešenie, aby sa dosiahla spokojnosť všetkých zúčastnených strán, čo je predpokladom zachovania pozitívnych vzťahov medzi stranami aj po skončení sporných záležitostí. S veľkou opatrnosťou posudzujeme každý jednotlivý prípad, obzvlášť, ak ide o skončenie pracovného pomeru.

PONÚKAME VÁM:

  • Analýzu pozície klienta v spore
  • Prípravu pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce podľa požiadaviek klientov, manažérskych zmlúv, interných pracovných predpisov
  • Vypracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe)
  • Prípravu a posudzovanie právnych riešení ohľadom ukončovania pracovných pomerov vrátene poradenstva pri ukončovaní prevádzky podniku, prípadne pri hromadnom prepúšťaní
  • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Základom príjemného pracovného prostredia sú pozitívne pracovné vzťahy, my urobíme pre Vás všetko, aby to tak bolo.

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky