Rodinné právo

TÝKAJÚ SA VÁS NASLEDOVNÉ PROBLÉMY?

 • Rozvod manželstva
 • Starostlivosť o dieťa
 • Dlžné výživné
 • Vyporiadanie majetku manželov

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo k záležitostiam týkajúcim sa rodinného práva. Radi Vám pomôžeme v ťažkom období, akým je rozvodové konanie, úprava práv a povinností k maloletým deťom zahŕňajúca zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne striedavej starostlivosti o dieťa a efektívne vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva.

SO STAROSTLIVÝM PRÍSTUPOM VÁM PONÚKAME:

 • Vypracovanie všetkých typov dohôd rodičov, najmä dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného
 • Zastupovanie v konaniach o rozvod manželstva
 • Právnu pomoc pri zvýšení a znížení výživného na maloleté aj plnoleté dieťa
 • Vypracovanie všetkých druhov podaní podľa Zákona o rodine na súd, najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní
 • Vypracovanie návrhov na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • Právnu pomoc pri určení alebo zapretí otcovstva podľa Zákona o rodine
 • Vymáhanie dlžného výživného na deti
 • Právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného podľa Zákona č. 452/2004 Z.z.
 • Právne poradenstvo v rodinno-právnych veciach

Vieme, že to nemáte ľahké ani z citového hľadiska. Nechajte bremeno právnych ťažkostí na nás.

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky