O nás

JUDr. Barbora Hudeková

advokát
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


Prečo som sa stala advokátkou

Právo som si vybrala už na základnej škole, pretože som vždy mala snahu bojovať za dobro, morálne zásady a spravodlivosť. Pamätám si, ako som nikdy nevedela len tak pohodiť rukou nad akoukoľvek nespravodlivosťou, ktorú som videla a vždy som s tým chcela vedieť niečo urobiť. A práve právo mi ukázalo cestu, ako to dosiahnuť.

Najväčšiu radosť mi robí, keď dokážem klientom pomôcť a vyriešiť ich častokrát zdanlivo „nevyriešiteľný“ problém.

Nič nie je pre mňa hodnotnejšie, ako keď niekomu viem a môžem pomôcť.

A možno práve preto ma moja práca veľmi baví a teším sa z každej novej príležitosti.

Čomu sa venujem...

V advokácii pôsobím ako advokát 5 rokov a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Čomu sa ešte venujem...

Keďže od roku 2010 vykonávam aj funkciu správcu konkurznej podstaty musím povedať, že to je oblasť, ktorej naozaj rozumiem a je pre mňa ešte aj po 11 rokoch veľmi zaujímavá. Samozrejme by som v tejto oblasti veľmi rada niektoré veci vylepšila a zefektívnila a aj na tom pracujem.

Najviac ma však teší skutočnosť, že v prípadoch, keď klienti potrebujú moju pomoc práve v konkurznej oblasti (ako napríklad pri ukončení podnikania, prípadne pri možnostiach pokračovania v podnikaní a pri prekonaní ťažkostí či pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzov a reštrukturalizácií alebo zastupovaní v konkurzoch a reštrukturalizáciách) im viem plnohodnotne pomôcť, nakoľko sa na ich situáciu viem pozrieť nie len z jednej strany ako advokát ale aj z druhej strany ako správca konkurznej podstaty.

Niečo málo o mne..:)

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Právne služby poskytujem v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 – 2009 (titul „Magister práv“)

Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2010 (titul „Doktor práv“)

Správcovská skúška 2010

Advokátska skúška 2016

JUDr. Barbora Hudeková

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.