O nás

JUDr. Barbora Hudeková

advokát
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


PRACOVNÉ ZAMERANIE

JUDr. Barbora Hudeková vykonáva prax v advokácii 6 rokov a počas svojej praxe získala skúsenosti predovšetkým v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a insolvenčného (konkurzného) práva.

Od roku 2010 vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty a na základe získaných skúseností ako správca vedie konzultácie a radí svojim klientom na profesionálnej úrovni aj v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení.

Zameriava sa na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, vrátane rodinného a pracovného práva a takisto zastrešuje aj všetky konkurzné a reštrukturalizačné konania vedené kanceláriou a spolupracujúcimi správcami.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

VZDELANIE:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 – 2009 (titul „Magister práv“)
  • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2010 (titul „Doktor práv“)
  • Správcovská skúška 2010
  • Advokátska skúška 2016
JUDr. Barbora Hudeková

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.