O nás

Mgr. Zuzana Maruniaková

advokát
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


Mgr. Zuzana Maruniaková, advokát a spoločník spoločnosti 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o. nie je v príbuzenskom ani inom obdobnom pomere so sudkyňou Mgr. Zuzanou Maruniakovou. Ide o čisto náhodnú zhodu mien. Slovenská právna úprava neumožňuje, aby osoba, ktorá vykonáva advokátsku prax, pôsobila aj na pozícii sudcu a naopak.

                       

                       

PRACOVNÉ ZAMERANIE

Mgr. Zuzana Maruniaková pôsobí v oblasti advokácie od roku 2012. Počas svojej praxe nadobudla bohaté skúsenosti najmä v oblasti občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva a konkurzného práva.

Zameriava sa najmä na právne poradenstvo pre obchodné spoločnosti týkajúce sa negociácii obchodných zmlúv, ich príprave a pripomienkovaniu s dôrazom na dosiahnutie najoptimálnejšieho riešenia v záujme klienta, ako aj v ďalších korporátnych a pracovnoprávnych záležitostiach vo vnútri spoločnosti. Venuje sa problematike ochrany osobných údajov a vnútropodnikových dokumentov upravujúcich procesy vo vnútri spoločnosti podľa právnej úprave ochrany osobných údajov.

Taktiež sa zaoberá poskytovaním právnych služieb v oblasti občianskeho práva a rodinného práva.

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

VZDELANIE:

  • Paneurópska vysoká škola, právnická fakulta 2007 – 2012 (titul „Magister práv“)
  • Správcovská skúška 2010
  • Advokátska skúška 2016
Mgr. Zuzana Maruniaková

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.