O nás

Mgr. Zuzana Maruniaková

advokát
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


Prečo som sa stala advokátkou

Právo ako také vnímam ako nástroj k dosahovaniu spravodlivosti a právnej istoty v právnom štáte. Správnou aplikáciou práva a správnym nastavením právneho systému, má právo značný vplyv na kvalitu života celej našej spoločnosti. Právo som si vybrala práve pre toto presvedčenie a pre túžbu meniť veci k lepšiemu a napomáhať k tomu, aby právne problémy klientov boli spravodlivo vyriešené.

Čomu sa venujem...

Rada pre svojich klientov vytváram právnu istotu v ich obchodných vzťahoch, a preto považujem za dôležité, aby každá zmluva, ktorú klient uzatvára bola vypracovaná tak, aby v budúcnosti čo najviac obmedzila možné sporné situácie. Rada sa preto venujem práve tvorbe zmlúv najmä v obchodných vzťahoch, ale aj v občianskych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a pod. Nie vždy sa však dá sporu úplne vyhnúť, a preto sa venujem aj uplatňovaniu práv klientov na súde, prípadne na inom príslušnom orgáne a ich zastupovaniu v súdnych a iných konaniach.

Konkurznému právu sa ako konkurzný správca venujem od roku 2010. Samostatnému výkonu advokácie od roku 2017. Počas celej tejto doby som prešla mnohými situáciami, stála pred množstvom výziev, nadobudla množstvo skúsenosti, ktoré sú dnes pre mňa obrovskými prínosom.

Niečo málo o mne

Na život sa snažím pozerať ako na hru. Keď mi príde do cesty veľká prekážka, viem, že hrám veľkú hru.

Právne služby poskytujem v slovenskom a anglickom jazyku.

VZDELANIE:

  • Paneurópska vysoká škola, právnická fakulta 2007 – 2012 (titul „Magister práv“)
  • Správcovská skúška 2010
  • Advokátska skúška 2016
Mgr. Zuzana Maruniaková

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.