O nás

Simona Krúpová

Právny asistent


Prečo som sa rozhodla pre právo?

Právo tvorí veľkú časť spoločenských vzťahov a je oblasťou s mnohými špecializáciami, čo poskytuje rozmanité možnosti.  Mojím cieľom je pomôcť iným s problémami, s ktorými si nevedia pomôcť sami.  Pre štúdium práva som sa rozhodla na strednej škole, kde som sa viac začala zaujímať o spoločenské vedy a situáciu v spoločnosti.

Čomu sa venujem...

V našom tíme plním úlohu pozície právnej asistentky. Moja pozícia spočíva v plnení úloh, ktoré mi pridelia pani advokátky, pripravujem rôzne právne dokumenty, komunikujem s klientmi s orgánmi štátnej správy.

Niečo málo o mne:

Svoj voľný čas rada trávim so svojou rodinou a priateľmi a tiež rada čítam knihy.

Vzdelanie

2022- súčasnosť – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – študijný program právo

Simona Krúpová

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.