O nás

Mgr. Pavol Mlej

spolupracujúci advokát
Advokát v Českej a Slovenskej republike


Prečo som advokátom

Rád bojujem za práva svojich klientov, bez ohľadu na to, či ich zastupujem v trestnom alebo civilnom konaní. Je to úžasný pocit, keď je aj mojím pričinením dosiahnutá spravodlivosť. Konanie pred súdom je vo svojej podstate logickou hrou, kde musíte opatrne voliť každý krok a snažiť sa odhadnúť krok protistrany tak, aby z tejto hry váš klient vyšiel ako víťaz. A to je to, čo ma na tom tak nesmierne baví. 

Čomu sa venujem

Vo svojej praxi sa venujem občianskemu, obchodnému a trestnému právu. Medzi moje špecializácie patrí zastupovanie v rámci civilných konaní a obhajoba v trestných veciach. Veľmi rád pripravujem zmluvné dokumentácie, kde sa snažím predvídať všetky možné úskalia, ktoré môžu nastať, s cieľom, aby bol klient čo možno najviac chránený. V neposlednom rade sa venujem pracovnému právu, auditom spoločností a nehnuteľností a zdravotníckemu právu. 

Svoju prax vykonávam v Českej a Slovenskej republike. V rámci kancelárie 4Justice mám na starosti predovšetkým právne záležitosti v Českej republike. Právne služby poskytujem v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Niečo málo o mne

Vo voľnom čase si rád prevetrám hlavu počas behu a rozširujem svoje obzory čítaním kníh o politike a histórii.

Mojím mottom v živote, ako aj v práci, je „It ain't over 'til it's over“ od Rockyho Balbou, čiže „Nie je koniec, pokým to neskončilo“. 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (2000 – 2005)

Turku Law School – University of Turku – Fínsko (2005 – 2006)

Advokátska skúška 2011

Člen Českej advokátskej komory 2011

Člen Slovenskej advokátskej komory 2012

Mgr. Pavol Mlej

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.