O nás

JUDr. Eliška Mančíková

spolupracujúca advokátka
Špecialistka na rodinné právo


Prečo som sa stala advokátkou

Advokácia ako slobodné povolanie ma priťahovala už od ranného detstva. Ako dieťa i dospievajúca som veľmi rada čítala, pričom knihy z právnického prostredia sa mi vždy mimoriadne páčili a snívala som o tom, že budem advokátkou. Advokáciu vnímam ako svoje poslanie a zároveň aj službu spoločnosti, pričom vychádzam z toho, že predpokladom výkonu advokácie je úcta k demokracii, právnemu štátu a k výkonu spravodlivosti.

„Advokát slúži spravodlivosti tým, že je povinný poskytovať právnu službu v súlade so zákonom pre tých, ktorí ho poverili obhajobou alebo právnym zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spájajú rozsiahle etické povinnosti voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.“ (Preambula Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleného konferenciou advokátov 11. júna 2021)

Čomu sa venujem

Vo svojej praxi  sa špecializujem na rodinné právo so zameraním na starostlivosť o deti a výkon rodičovských práv a povinností. Často poskytujem právne poradenstvo v rôznych životných situáciách klientov –  napríklad osvojenie, rozvod manželstva a podobne, pričom sprevádzam klienta celým procesom teda všetkým, čo sa s danou situáciou spája. V prípade rozvodu manželstva je to nielen samotný rozvod manželstva, ale aj úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktoré sa často upravia aj pred samotným rozvodom manželstva, a následne pokračujem v poskytovaní právnych služieb aj po rozvode manželstva pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zastupujem v súdnych konaniach na súdoch v rámci celého Slovenska, najmä však v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

V rámci svojho ďalšieho pôsobenia som poskytovala odborné stanoviská pre TV Markíza, TV JOJ, RTVS a TA3. V minulosti som sa venovala aj  legislatívnemu procesu – stážovala som na legislatívnom oddelení v NR SR, pôsobila som aj v expertnej skupine Ministerstva spravodlivosti SR zameranej na novelizáciu Občianskeho súdneho poriadku vrátane jeho vykonávacích predpisov. Prednášam aj na odborných konferenciách a publikujem odborné články so zameraním najmä na rodinné právo.

Niečo málo o mne

Vo svojom voľnom čase sa okrem iného venujem športu, najmä, nie však výlučne behu, preto ma občas môžete stretnúť aj na hobby športových súťažiach.

V živote sa riadim heslom, že každá chvíľa je vzácna a preto sa snažím byť vnímavá v prítomnom okamihu, vnímať svet v nás a okolo práve teraz a rozvíjať schopnosť uvedomenia si prítomného momentu so zvedavosťou a otvorenosťou.

Právne služby poskytujem v slovenskom, anglickom a bulharskom jazyku.

Vzdelanie

  • 2011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – JUDr.
  • 2009 Univerzita Komenského v Bratislave – Mgr.
  • 2008 Law School - College of William & Mary v USA
JUDr. Eliška Mančíková

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.