O nás

Mgr. Stanislav Hutňan

spolupracujúci advokát
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


PRACOVNÉ ZAMERANIE

Pôsobí v advokácii viac ako 10 rokov, prvé skúsenosti s právom získal v jednom z najväčších exekútorských úradov a v renomovanej advokátskej kancelárii, kde pracoval na viacerých významných projektoch a poskytoval právne služby pre významný maloobchodný reťazec, súkromnú bezpečnostnú službu a ďalšie právnické a fyzické osoby. Vyznačuje sa komplexnosťou pri riešení komplikovaných prípadov a výraznými analytickými schopnosťami v každej situácii s akcentom na výsledok. Špecializuje sa na korporátne právo, vymáhanie pohľadávok, trestné právo, insolvenčné (konkurzné), exekučné a pracovné právo. Právne služby poskytuje okrem slovenského materinského jazyka aj v anglickom a poľskom jazyku.

VZDELANIE:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004-2009 (titul „Magister práv“)
  • Advokátska skúška 2015
  • Správcovská skúška 2016
Mgr. Stanislav Hutňan

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.