O nás

JUDr. Alexandra Molnárová

právnik
Konkurzný a reštrukturalizačný správca


PRACOVNÉ ZAMERANIE

JUDr. Alexandra Molnárová sa špecializuje na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností ako aj na oblasť konkurzov, reštrukturalizácii firiem a osobných bankrotov fyzických osôb. Svoju prax v oblasti správcovskej činnosti vykonáva v podobe funkcie konkurzného a reštrukturalizačného správcu. Svoje skúsenosti využíva v rámci poradenstva, prípravy súdnych a iných podaní v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločnosti, ako aj v oblasti insolvenčného (konkurzného) práva.

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

VZDELANIE:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2008 – 2013 (titul „Magister práv“)
  • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2014 (titul „Doktor práv“)
  • Správcovská skúška 2015
JUDr. Alexandra Molnárová

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.