O nás

JUDr. Lenka Bogárová, advokát, mediátorPrečo som sa rozhodla pre právo

Právo je odvetvím, ktoré upravuje prakticky každú oblasť života spoločnosti. Dáva nám určité mantinely, ako by sme mali fungovať, čo je správne, a čo už naopak prekračuje hranice, ktoré je spoločnosť ochotná akceptovať. Ako hovorili romanticky starí Rimania, ius est ars boni et aequi – právo je umenie dobrého a spravodlivého (alebo by ním aspoň malo byť). Či už sa nám to páči alebo nie, náš životný priestor ovládajú zákony. Právnikov môžeme prirovnať k majákom v rozbúrenom mori (zákonov), ktorí pomáhajú klientom (lodiam) bezpečne doplávať do cieľa (zvaného spravodlivosť). Toto všetko ma k právu odjakživa priťahovalo – jeho pestrosť, hľadanie dobra a spravodlivosti, mnoho výziev, ktoré riešenie právnych problémov prináša, a predovšetkým príležitosť pomáhať ľuďom a spoločnosti ako takej zlepšovať život.

Čomu sa venujem...

Okrem advokácie som dlhé roky pôsobila v súdnictve, vďaka čomu k mojej najobľúbenejšej oblasti patrí sporová agenda, a teda zastupovanie klientov pre súdmi, a to najmä v občianskych a obchodných veciach. Venujem sa aj príprave zmlúv a poskytovaniu právnych služieb najmä v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva. Som zároveň prekladateľkou a tlmočníčkou anglického jazyka, vďaka čomu poskytujem právne služby plynule aj v anglickom jazyku.

Niečo málo o mne..:)

Snažím sa aktívne venovať sebarozvoju najmä formou počúvania podcastov a čítania kníh. Mojím cieľom je byť každý deň aspoň o 1 % lepšia, ako som bola včera. Hlavu si najlepšie vyvetrám počas behu, túry alebo prechádzky v prírode a cestovaním. Ak by som mala uviesť jeden citát, ktorý ma sprevádza celým životom, tak to bude latinské „per aspera ad astra“ alebo cez ťažkosti ku hviezdam.

Vzdelanie

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2008 - 2013 (titul „Magister práv“)

Rigorózna skúška, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2013 (titul „Doktor práv“)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta 2014 – 2018 (titul „Bakalár“ v odbore anglický jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Justičná skúška 2021

JUDr. Lenka Bogárová, advokát, mediátor

Sme dynamický, pracovitý a kompetentný tím advokátov a právnikov, ktorí vám ochotne pomôžu vyriešiť Vašu situáciu.

Prečo sme si vybrali názov 4JUSTICE a čo vlastne znamená

4JUSTICE – (čítaj [for džastis]) pri výbere názvu našej advokátskej kancelárie sme sa trošku pohrali s anglickou číslovkou 4 a jej výslovnosťou v anglickom jazyku – for – čo znamená „pre“. Názov sa tak dá do slovenčiny preložiť ako „pre spravodlivosť“. A práve to je úlohou našej advokátskej kancelárie – zabezpečovať spravodlivosť.