Blog

Čo motivuje právnika?

Na túto otázku by ste zrejme počuli viacero odpovedí. Za všetkých samozrejme odpovedať nevieme, ale vieme vám povedať, čo motivuje nás.

Túžba stať sa právničkou sa u zakladateliek 4JUSTICE objavila už v školskom veku. Nešlo ani možno tak o túžbu stať sa právničkou, ako o túžbu pomôcť druhým, aby sa s nimi jednalo spravodlivo. Už za lavicami v škole ste možno viacerí pozorovali neférové jednanie. Čo by teda mohlo takémuto jednaniu predísť? Čo by nám pomohlo sa proti nemu obrániť? Znalosť našich práv a povinností? Mohli by sme si povedať, že svoje práva pozná hádam každý. Je tomu ale naozaj tak? S napredovaním spoločnosti sa spája aj rozširovanie, pribúdanie a aj pozmenenie už existujúcich zákonov. Nutnosť vzniku profesie právnika vzišla práve z toho, že množstvo a zložitosť zákonov si vyžaduje neprestajné štúdium.

Na to, aby človek mohol zastupovať druhých a vykonávať teda povolanie advokáta, potrebuje absolvovať 5-ročné štúdium na univerzite, po ktorom nasledujú... ďalšie roky štúdia. Konkrétne, 3-ročná prax, po ktorej vás komisia preskúša z každej oblasti práva. Zdolaním skúšok sa však štúdium nekončí. Zákony sa neustále menia a upravujú a preto je potrebné, aby bol advokát stále v strehu a naštudoval si nové znenia zákonov. Naše advokátky sú zároveň správkyňami, čo znamená, že ich súd poveruje spravovaním majetku firmy, ktorá sa ocitla v bankrote. Rovnako vedia pomôcť aj fyzickým osobám, ktoré nezvládajú splácať dlhy.

Okrem toho zvládajú aj ďalšie úlohy. Väčšina ľudí aspoň raz v živote uzavrie nejakú dôležitú zmluvu. Keď však človek s uzatváraním zmlúv nemá skúsenosti a nepozná všetky jej náležitosti a presné práva a povinnosti jednotlivých strán, môže sa stať, že sa o svoje práva ukráti. Našou úlohou je zabezpečiť férovosť a ochrániť klienta, ktorý sa zmluvu chystá uzavrieť. Pre firmy zase platia rôzne iné povinnosti a zmluvy uzatvárajú častejšie. Keď firma uzatvára veľké množstvo obchodov, má väčší počet zamestnancov, ktorí sa na ňu spoliehajú, jej bezpečnosť z pohľadu práva je prioritou číslo jeden.

Ľudia niekedy povedia, že služba právnika je drahá. V každej profesii sa iste nájdu tí, ktorých motivuje práve odmena. Ale iste to nebudú všetci. A nezabúdame aj na to, že právnikovi odovzdávame do rúk veľkú zodpovednosť. Niekedy za náš dom, firmu, veľký obchod či dokonca budúcnosť rodinných vzťahov.

Najväčšou odmenou pre nás je klient, ktorému sme pomohli uzavrieť náročnú kapitolu života a naštartovať novú a lepšiu. Alebo klient, ktorého sme ochránili pred neférovým obchodom. Alebo firma, ktorá vďaka nám získa istotu, že jej konanie a konanie jej partnerov je „čisté“, a ktorá vie, že ju v budúcnosti nič neprekvapí. To motivuje nás.

Ak je naša motivácia v súlade s vašimi očakávaniami, neváhajte nás kontaktovať. E-mail: pravnesluzby@4justice.sk, tel. č.: +421 911 844 424.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >