Blog

Začínate podnikať?

Na začiatku podnikania je potrebné prijať viaceré kľúčové rozhodnutia. Jedným z nich je voľba formy podnikania, teda či si začínajúci podnikateľ založí živnosť alebo firmu. Toto rozhodnutie má právny aj finančný aspekt. Z právnej stránky je potrebné preskúmať práva a povinnosti v prípade oboch možností. Kľúčová je napríklad povinnosť týkajúca sa výšky ručenia: živnostník ručí celým svojím majetkom, spoločník firmy len do výšky svojho vkladu. Z finančnej stránky sa oplatí preskúmať výšku odvodov, daňové zaťaženie, náklady (napr. účtovné) v prípade oboch foriem podnikania a v neposlednom rade aj náklady na jeho samotné založenie.

Informácie od kompetentného advokáta a účtovníka môžu byť kľúčové nielen v tomto nultom kroku. Ak sa začínajúci podnikateľ rozhodne založiť si firmu, bude musieť si vypracovať zakladateľský dokument.  Ak si zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) sám, vypracuje si zakladateľskú listinu. Ak ju zakladá aj s ďalšími spoločníkmi, tak spoločenskú zmluvu. Oba tieto dokumenty majú rovnaké povinné obsahové náležitosti (napr. obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, výšku základného imania či rezervného fondu a iné). Nasleduje samotný proces zakladania spoločnosti v spolupráci s príslušnými úradmi (získanie živnostenského oprávnenia pre novovznikajúcu spoločnosť a jej zápis do obchodného registra).

Po úspešnom založení firmy je potrebné sa rozhodnúť o spôsobe odmeňovania konateľa/-ov a vypracovať zodpovedajúcu mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa/-ov ako aj informovať príslušné inštitúcie kvôli sociálnemu a zdravotnému poisteniu.

V ďalšom kroku sa začínajúci podnikateľ potrebuje pripraviť na fakturáciu svojich služieb a výrobkov, pričom musí spĺňať všetky povinné zákonné náležitosti faktúr. Ďalej si musí vypracovať všeobecné obchodné podmienky resp. obchodné zmluvy, vďaka ktorým môže napokon začať fungovať.

Začiatky podnikania si vyžadujú trpezlivosť a vytrvalosť. Ak však začínajúci podnikateľ od samého začiatku spolupracuje s advokátom a účtovníkom, môže si tento proces značne zjednodušiť a týmto dôkladným prístupom si zabezpečiť stabilné základy pre svoje podnikanie.

Veríme, že náš článok bol pre Vás užitočný a radi Vás privítame na konzultácii. Zabezpečte si konzultáciu s advokátom ešte dnes: pravnesluzby@4justice.sk alebo na tel. č.: +421 911 844 424.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >