Blog

Uplatnenie pohľadávky do konkurzu

Chcete si uplatniť svoj nárok u firmy, ktorá skončila v konkurze? Napríklad aj u poisťovni Rapid life? Práve naši klienti, ktorých zastupujeme aj v rámci konkurzu poisťovne Rapid life a ich otázky nás inšpirovali k tomu, aby sme pre vás napísali tento blog.

Ako prvé si veľmi jednoducho a ľudskou rečou vysvetlime základné pojmy, s ktorými sa stretnete, a ktorým musíte rozumieť:

  • Pohľadávka – toto je váš nárok, ktorý si u dlžníka uplatňujete,
  • Dlžník – osoba (fyzická alebo právnická), ktorá má voči vám záväzok (dlží Vám peniaze),
  • Veriteľ – toto ste vy, alebo teda osoba (fyzická alebo právnická), ktorá má pohľadávku voči dlžníkovi,
  • Konkurz – proces, v ktorom sa speňaží majetok dlžníka a z tohto majetku sa uspokoja veritelia,
  • Prihláška – formulár, pomocou ktorého si v konkurze uplatníte (prihlásite) váš nárok.

Ak teda evidujete pohľadávku, či už ako fyzická alebo ako právnická osoba voči dlžníkovi, na ktorého sa vyhlási konkurz, potrebujete si ju uplatniť v tomto konkurznom konaní. Pre jednoduchšie objasnenie procesu, ktorý vás čaká, si ho vysvetlime na príklade.

Firma Jahoda s.r.o. dlhuje Janke 10.000,- EUR. Na Jahoda s.r.o. bol vyhlásený konkurz. Janka si potrebuje svoju pohľadávku prihlásiť do konkurzu a na to potrebuje disponovať elektronickou schránkou a občianskym preukazom so kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak nimi nedisponuje, je potrebné, aby sa obrátila na osobu, ktorá nimi disponuje, napr. advokát. Elektronický formulár, pomocou ktorého sa podáva prihláška, sa podáva priamo príslušnému správcovi do elektronickej schránky.

K elektronickej prihláške musí pripojiť aj všetky dokumenty, ktoré dokazujú skutočnosti, ktoré sú v prihláške uvedené (napr. zmluvu, bankový výpis, splnomocnenie a iné).

Následne správca konkurzu Jahoda s.r.o. prijme prihlášku, skontroluje, či je správne vyplnená a preskúma všetky priložené dokumenty, aby sa uistil, že nárok je opodstatnený. V tomto bode by sme radi upozornili na to, že ak prihláška nebude obsahovať údaje, ktoré zákon vyžaduje, tak na takúto prihlášku správca nebude prihliadať a napríklad, ak správca bude mať pochybnosti o vzniku či existencii nároku, tak takúto prihlášku poprie. Ak sa tak stane, veriteľovi - Janke jej nárok neprizná a upovedomí ju o tom. Tá bude môcť doložiť chýbajúce dokumenty, či napadnúť rozhodnutie správcu. Povedzme, že Janka doložila správcovi chýbajúce dokumenty a správca na základe nich Jankin nárok prizná.

Potom správca speňaží majetok dlžníka. Napríklad Jahoda s.r.o. vlastnila stroje, kancelárske vybavenie a niekoľko áut. Tieto všetky správca predá. Z predaja získa sumu 50.000,- EUR.

Nakoniec správca zosumarizuje sumu, ktorú má k dispozícii na vyplatenie veriteľov. Povedzme, že počas konkurzu mal náklady 10.000,- EUR a jeho odmena tvorila 5.000,- EUR. K dispozícii na vyplatenie veriteľov teda má 35.000,- EUR.

Všetkých veriteľov dokopy bolo 50 (všetci sú nezabezpečení a teda žiaden z nich nemá napríklad záložné právo k majetku dlžníka) a celková výška ich pohľadávok bola dokopy 100.000,- EUR. Jankin nárok vo výške 10.000,- EUR tvorí z tejto sumy 10 %. Percentuálny pomer zisťujeme preto, pretože každý veriteľ musí byť uspokojený rovnakým podielom (nemôže jeden dostať 100 % svojho nároku a iný 5% nároku). Jankin podiel 10 % tvorí zo sumy 35.000,- EUR sumu 3.500,- EUR. Správca teda nakoniec Janke vyplatí 3.500,- EUR.

Toto je teda veľmi zjednodušený postup v konkurznom konaní. Existuje v ňom mnoho ďalších pravidiel a premenných, o ktorých by sa dalo napísať niekoľko blogov a ktoré naozaj ovládajú iba správcovia s dlhoročnými skúsenosťami. Preto, ak máte ohľadom konkurzu akékoľvek otázky, naše správkyne a advokátky JUDr. Barbora Hudeková a Mgr. Zuzana Maruniaková vám budú vedieť kvalifikovanie odpovedať. Pomáhame nielen veriteľom, fyzickým osobám, ale aj kolegom advokátom. Sme tu pre vás: pravnesluzby@4justice.sk, +421 911 844 424.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >