Blog

Nová súdna mapa

V dnešnom článku vám priblížime, ako by mala vyzerať nová súdna mapa podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a aké výsledky by táto reforma mala priniesť.

Čo sú hlavné dôvody na zmenu?

V súčasnosti je na Slovensku 54 okresných súdov. Za hlavné nedostatky vidí ministerka spravodlivosti najmä nefunkčné náhodné prideľovanie súdnych spisov, znevýhodnené postavenie sudcu na malom súde voči úzko špecializovaným advokátom a účastníkom konania, hrozbu korupcie, či nízku dôveru obyvateľov v súdnictvo.

Aké zmeny nastanú?

Novú mapu všeobecných súdov by malo tvoriť tridsať obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a tri obvody odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali vytvoriť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod s ohľadom na čo najlepšiu dostupnosť. V Bratislave by vznikol aj štvrtý obvod, a to pre obchodnú agendu. Obchodný register by bol jeden, a to v Žiline.

Čo sa týka správnych súdov, tie by mali vzniknúť oddelene od všeobecných súdov, a síce v Nitre, Žiline a Košiciach a Najvyšší správny súd so sídlom v Bratislave.

Aké výsledky reforma očakáva?

Vďaka novej štruktúre by sa mala zefektívniť celková práca špecializovaných sudcov. Fungovať by pre nich mal aj lepší náhodný výber sudcov. Ďalej sa očakáva zvýšenie kvality rozhodnutí a časom aj zrýchlenie ukončovaní procesov. V neposlednom rade by malo byť výsledkom aj znemožnenie korupčných spojení v súdnictve. 

Odkedy bude nová súdna mapa platná?

V roku 2021 by sa mal vytvoriť legislatívny rámec. S implementáciou by sa malo začať v roku 2022, pričom s implementáciou Najvyššieho správneho súdu by sa malo začať už v roku 2021.

Dúfame, že sme vám dnes priniesli hodnotné informácie ohľadom pripravovanej súdnej mapy a ak by ste potrebovali právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk. Radi vám pomôžeme.V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >