Blog

Sčítanie obyvateľov 2021

V roku 2021 opäť prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V dnešnom blogu vám prinesieme bližšie informácie k tomu, prečo a ako bude budúcoročné sčítanie prebiehať.

Prečo je potrebné sčítavať obyvateľstvo?

Cieľom sčítania obyvateľov, domov a bytov je získať konkrétne spoľahlivé údaje o spoločnosti, o jej štruktúre, o podmienkach bývania obyvateľov a iné. Informácie v takom rozsahu, ako pri celoplošnom sčítaní, nie je možné získať zo žiadnych iných zdrojov. Tieto informácie a ich porovnanie s predošlým sčítaním poskytujú relevantný obraz o spoločnosti a o tom, ako funguje, na základe ktorého je možné prijať správne rozhodnutia na to, aby Slovensko ako také spravilo krok vpred.

Údaje získané sčítaním obyvateľstva využije verejný a rovnako aj súkromný sektor. Môžu sa použiť napríklad na vykonanie rozhodnutí ohľadom verejnej infraštruktúry, školských a zdravotníckych zariadení, parkov, ihrísk a športovísk.

Všetky vyplňované údaje sa budú vzťahovať na tzv. „rozhodujúci okamih“, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Kedy bude sčítavanie prebiehať?

Sčítavanie domov a bytov už prebieha, pričom sa začalo 1. júna 2020 a prebiehať bude do 12. februára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne budúci rok, od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, teda trvať bude šesť týždňov.

Ako bude sčítanie prebiehať?

Na sčítaní domov a bytov sa nebudú zúčastňovať samotní obyvatelia, ale vykonáva sa v spolupráci s obcami a v prípade Bratislavy a Košíc s mestskou časťou. Sčítanie domov a bytov prebieha výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.

Na sčítaní obyvateľov sa zúčastní každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvatelia sa budú môcť sčítať elektronicky, a to buď na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ak sa niekto nebude vedieť alebo nebude môcť sčítať sám, bude môcť navštíviť kontaktné miesto, ktoré sa bude nachádzať v každej obci, na ktorom mu so sčítaním pomôže asistent.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie a keby ste potrebovali právnu pomoc, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.

zdroj: www.scitanie.sk


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >