Blog

Zoberú Vám auto pri nezaplatení pokuty na mieste?

Vláda schválila novelu zákona pripravenú Ministerstvom vnútra SR.

Pre nezaplatenie pokuty bude možné prísť o doklady a tabuľky EČV. Autom bez dokladov a EČV nebude možné ďalej jazdiť v dopravnej premávke, a preto by mohlo slúžiť ako nepriama kaucia zaplatenia pokuty, ak policajt príde do kontaktu pri uložení sankcie s daným vozidlom priamo na ceste. Polícia by doklady od auta a EČV vrátila majiteľovi až po zaplatení pokuty. Vodič však bude môcť šoférovať iné vozidlo, jazdiť nebude môcť iba vozidlom, ktorým bol daný priestupok spáchaný.

Týmto sa sleduje hlavne postihnutie zahraničných vozidiel porušujúcich právne predpisy, pri ktorých je často veľmi náročné vymáhanie pokút mimo nášho územia.

Rovnako sa má uzákoniť nový spôsob blokového konania pre policajtov týkajúci sa vodičov, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky, ale nebolo ich možné pokutovať, keďže sa z rôznych príčin nepodarilo zistiť vlastníka vozidla. Aby nedošlo k zaisteniu dokladov od vozidla, zavedie sa možnosť, že v prípade, ak vodič odmietne pokutu zaplatiť na mieste, musí zložiť kauciu vo výške pokuty až do skončenia správneho konania. Táto kaucia by sa mu vrátila len po zaplatení riadnej pokuty, v prípade, ak však nedôjde k zaplateniu riadnej pokuty, tak by prepadla v prospech štátu.

Ďalšie zaujímavé navrhované zmeny:

  • evidenčný úkon s vozidlom urobený prostredníctvom elektronickej služby bude možné úplne dokončiť bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na uvedenú adresu,
  • mení sa spôsob používania telefónu za volantom, dovolené má byť používanie telefónu iba pomocou handsfree, pričom pôvodné znenie: „Vodič nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému ,voľné ruky´", sa nahradí vetou: Vodič nesmie držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému ,voľné ruky´", zároveň, pokuty za porušenie tohto zákazu sa zdvojnásobia,
  • osoby, ktoré sa počas doby dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B, dopustia dvoch závažných priestupkov alebo prekročení rýchlosti, sa budú musieť podrobiť kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii,
  • zvýšenie ochrany chodcov - kolobežka s pomocným motorčekom sa po novom výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla,
  • rozšíria sa možnosti získať vodičské oprávnenie pre vodičov tak, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch.

Uvedená novela by mohla po hlasovaní v parlamente a po podpise prezidentkou vstúpiť do platnosti už 1. novembra 2019.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >