Blog

Čo sa deje s prepadnutými hlasmi po voľbách a ako (ne) krúžkovať?

Čo sa stane s vašim hlasom, ak ste hlasovali za politickú stranu, ktorá sa do parlamentu po voľbách nedostala?

Hlasy, ktoré dostanú strany, ktoré nedosiahnu hranicu 5% a nedostanú sa tak do parlamentu, prepadnú v prospech strán, ktoré sa do parlamentu dostanú. Na ich prerozdelenie existuje vzorec, ktorý by sme vám radi priblížili, a síce: počet hlasov za strany, ktoré sa do parlamentu dostali, sa vydelí počtom mandátov (teda počtom všetkých „kresiel“ v parlamente, t. j. 150) plus 1. Týmto číslom sa potom vydelí počet hlasov pre konkrétnu politickú stranu.

Príklad: Počet všetkých platných hlasov: 1 000 000.

            Počet všetkých hlasov, ktoré dostali všetky strany, ktoré sa dostali do parlamentu: 700 000.

            Počet všetkých hlasov, ktoré dostali všetky strany, ktoré sa do parlamentu nedostali: 300 000.

Vzorec: 700 000 ÷ 150 + 1 = 4667,67

Pre konkrétnu politickú stranu: Počet získaných hlasov ÷ 4667,67 = počet mandátov.

Pokiaľ teda rátame s tým, že nejaké hlasy prepadnú, vieme povedať, že politické strany dostanú viac mandátov, ako je ich skutočná podpora. Počet mandátov pre jednotlivé politické strany teda tým viac zodpovedá skutočnej podpore, čím menej hlasov prepadlo. Najviac mandátov z prepadnutých hlasov, prirodzene, získa víťazná strana. Pre zaujímavosť, v posledných voľbách patrilo stranám, ktoré sa do parlamentu nedostali, dokopy 14,5% všetkých hlasov.

Voliči majú taktiež právo štyrom kandidátom na vybratej kandidátke prideliť preferenčné hlasy. Tie prideľujú kandidátom, ktorých by chceli vidieť v parlamente, teda chcú, aby v parlamente získali „kreslo“. Prednostné hlasovanie je právom, nie povinnosťou, takže hlasovací lístok je platný aj v prípade, že volič nepridelil preferenčný hlas žiadnemu kandidátovi. Pripomenieme ešte, že tolerovať sa bude iba označenie krúžkovaním, nie krížikovaním. Taktiež, v prípade, že volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, prednostný hlas nebude priradený ani jednému kandidátovi a platný bude iba hlas pre zvolanú politickú stranu. Kandidát, aby „predbehol“ ostatných kandidátov, ktorí sú na kandidátke vyššie, potrebuje získať 3 % z celkového množstva hlasov jeho strany.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >