Blog

Nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku – preventívna reštrukturalizácia

Od 17.07.2022 bude možné zabrániť úpadku a teda platobnej neschopnosti a predlženiu novým nástrojom a to tzv. preventívnou reštrukturalizáciou (preventívnym ozdravným procesom). Ide o úplne nový nástroj v našom právnom poriadku, pomocou ktorého bude možné zachovať životaschopnosť spoločnosti, pracovné miesta zamestnancov, know-how a zároveň aj zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu spoločnosti.

Cieľom takéhoto preventívneho konania je včas zabrániť likvidačnému procesu spoločnosti a teda, aby spoločnosť bola nútená vyhlásiť na svoj majetok konkurz a teda ukončiť podnikateľskú činnosť a ísť do bankrotu.

Zákon samozrejme ukladá s uvedeným niekoľko povinností a zároveň musia byť splnené zákonom vyžadované podmienky.

Základnými podmienkami sú:

-           hroziaca platobná neschopnosť dlžníka,

-           dlžník je právnickou osobou (preventívne konanie nie je možné použiť v prípade, ak ide o fyzickú osobu).

V súvislosti s novým zákonom upravujúcim tzv. preventívne konania prišlo aj k zmene definície platobnej neschopnosti a rovnako bol definovaný aj nový pojem a to hroziaca platobná neschopnosť.

Základné definície:

Platobná neschopnosť právnickej osoby (zmena lehoty záväzkov po splatnosti z doterajších 30 dní na 90 dní):

  • spoločnosť má minimálne 2 peňažné záväzky 90 dní po lehote splatnosti,
  • a tieto záväzky sú minimálne voči 2 veriteľom.

Hroziaca platobná neschopnosť:

  • ak s prihliadnutím na všetky okolnosti existuje dôvodný predpoklad, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť.

Vo svojej podstate nám definície povedali, že v prípade, ak ako konateľ spoločnosti viete predpokladať, že v nasledovnom čase (12 kalendárnych mesiacov) u vás v spoločnosti platobná neschopnosť nastane (budete evidovať aspoň 2 záväzky dvoch svojich veriteľov 90 dní po lehote splatnosti), tak predmetné preventívne konanie môže byť vhodné pre vás.  

Kto je poradca a ako vám vie pomôcť?

V prípade, ak je preventívne konanie pre vás vhodné, môžete osloviť odborne spôsobilú osobu, tzv. poradcu.

Poradca vám vie poskytnúť odbornú pomoc aj s posúdením, či vám platobná neschopnosť hrozí ako aj pomôcť vám s celým procesom preventívneho konania.

V prípade, ak by ste v súvislosti s preventívnym konaním prípadne hroziacou platobnou neschopnosťou potrebovali odbornú pomoc a poradiť sa ohľadom vašich ďalších krokov, radi Vám pomôžeme.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o novej právnej úprave týkajúcej sa nových preventívnych konaní, možností preventívnej reštrukturalizácie (ozdravenia podniku) a nových definícií platobnej neschopnosti. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >