Blog

Otázka rozhodného práva a súdnej právomoci v spotrebiteľských veciach podľa práva EÚ

Kto je spotrebiteľ?

  • spotrebiteľom je osoba, ktorá uzavrela zmluvu na účel, ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jeho predmetu činnosti alebo výkonu povolania.

Právomoc súdu

  • podľa nariadenia Brusel Ia,
  • spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka zmluvy buď:

a) na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko (vrátane organizačnej zložky, zastúpenia alebo pobočky), alebo

b) na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa, hoci by mal podnikateľ bydlisko (organizačnú zložku, zastúpenie či pobočku) v štáte mimo EÚ.

Rozhodné právo

  • podľa nariadenia Rím I,
  • spotrebiteľská zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa za predpokladu, že podnikateľ:

a) vykonáva svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa alebo

b) akýmkoľvek spôsobom smeruje takú činnosť na túto krajinu alebo niekoľko krajín vrátane tejto krajiny

a zmluva patrí do rozsahu tejto činnosti.

Nariadenie Rím I používa v tejto súvislosti pojem „smerovanie činnosti“. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť takú činnosť podnikateľa, ktorá smeruje do členského štátu spotrebiteľa. (Napr.: Nemecký dodávateľ na svojej internetovej stránke prezentuje, že poskytuje tovar aj na územie Slovenskej republiky – čiže smeruje svoju činnosť na územie SR)

Pre lepšiu aplikáciu v praxi vypracoval Dvor audítorov (t.j. inštitúcia Európskej únie vytvorená za účelom kontrolovať finančné prostriedky EÚ) kritériá, ktoré je možné uplatniť. Patria medzi ne napríklad uvedenie telefónnych čísiel s medzinárodnou predvoľbou na internetovej stránke podnikateľa, prezentovanie sa podnikateľa medzinárodnou klientelou, použitie iného jazyka na stránke podnikateľa, než aký je obvyklý v krajine jeho sídla (v praxi sa zvykne prejavovať zobrazením stránky v inom jazyku).

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o rozhodnom práve a súdnej právomoci v spotrebiteľských veciach podľa práva EÚ. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >