Blog

Povinnosť konateľa mať elektronickú schránku a občiansky preukaz s aktivovaným čipom

V dnešnom blogu sa budeme venovať tomu, čo je elektronická schránka, aktivácii elektronickej schránky, občianskemu preukazu s čipom a prístupu do elektronickej schránky.

Elektronickú schránku zriaďuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Povinnosť konateľa disponovať elektronickou schránkou a občianskym preukazom s aktivovaným čipom vyplýva zo zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Elektronická schránka slúži na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Fyzické osoby aj právnické osoby môžu prostredníctvom elektronickej schránky prijímať elektronické rozhodnutia alebo výzvy ako aj odosielať orgánom verejnej moci rôzne podania.

Elektronické schránky musia mať zo zákona aktivované všetky právnické osoby. Táto povinnosť povinnej aktivácie však nie je viazaná priamo na majiteľa elektronickej schránky. Aktiváciu zabezpečuje správca elektronických schránok (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Právnickým osobám so sídlom na území SR, a ktoré sú súčasne zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky, bola automaticky aktivovaná schránka do 1.júla 2017. Takýto istý proces aktivácie elektronických schránok prebieha s právnickými osobami so sídlom na území SR, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR (nadácie, občianske združenia, politické strany a hnutia), a to odo dňa 1. júna 2020. Ak by ale takáto právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri SR, nechcela čakať na automatickú aktiváciu, tak si elektronickú schránku aktivuje prvým prístupom osoby oprávnenej do elektronickej schránky.

Pre prístup do elektronickej schránky je potrebné, aby mal konateľ aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Aktivovanie občianskeho preukazu Vám poskytne oddelenie dokladov okresného riaditeľstva polície. Pri aktivácii si zvolíte Bezpečnostný osobný kód tzv. BOK. Tento kód si nezabudnite dobre zapísať alebo zapamätať, nakoľko predstavuje práve vaše prístupové heslo do elektronickej schránky.

Taktiež bude pre prihlásenie potrebné, aby ste disponovali čítačkou elektronických kariet. Pri každom prihlásení je potrebné, aby ste vložili občiansky preukaz práve do takejto čítačky. Čítačku dostanete zadarmo na oddelení dokladov.

Veľmi dôležitým krokom pre prihlásenie sa do Vašej elektronickej schránky je nainštalovanie si softvéru na prihlasovanie, ktorý nájdete na stránke www.slovensko.sk. V prípade jeho absencie Vám nebude umožnený prístup do ES.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o elektronickej schránke. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >