Blog

Zmeny v zákone o štátnom občianstve

V dnešnom blogu Vám priblížime najnovšie zmeny z oblasti štátneho občianstva Slovenskej republiky. Do 1.4.2022 platilo, že ak občan Slovenskej republiky nadobudol občianstvo iného štátu, automaticky strácal štátne občianstvo Slovenskej republiky. Podľa novej úpravy však za určitých podmienok nedôjde k zániku slovenského občianstva aj napriek získaniu občianstva iného štátu.

Novela zákona umožňuje slovenským občanom, ktorý dlhodobo žijú v inom štáte, nadobudnúť občianstvo tohto štátu, a to bez straty občianstva Slovenskej republiky. Zároveň rieši situáciu osôb, ktoré na základe predošlého zákona prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky, a to tak, aby im bolo vrátené, a zároveň zjednodušuje podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Naďalej platí, že štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. K strate slovenského štátneho občianstva však nedôjde, ak:

  • nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva,
  • cudzie štátne občianstvo nadobudne narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva slovenským občanom,
  • nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov (podmienka sa považuje za splnenú, ak sa počas tejto doby na území cudzieho štátu osoba skutočne zdržiavala).

Osoby, ktoré prišli v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 o štátne občianstvo Slovenskej republiky v dôsledku nadobudnutia cudzieho občianstva, môžu požiadať o opätovné udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v prípade, ak nadobudli cudzie štátne občianstvo štátu v ktorom mali v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej 5 rokov. Túto skutočnosť je zároveň potrebné preukázať listinnými dôkazmi.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré aj udeľuje štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom zmien v zákone o štátnom občianstve. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Zák. č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Dôvodová správa k zákonu č. 72/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >