Blog

Čo ste (ne) vedeli o reklame

Reklama je súčasťou nášho každodenného života, stretávame sa s ňou na ulici na billboardoch, na internete, v novinách a časopisoch a zakaždým, keď zapneme svoje televízne obrazovky.

V nasledujúcom blogu si priblížime, aké druhy reklám poznáme, aké druhy reklám sú zakázané, kto dodržiava dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o reklame a aké sankcie sprostredkovateľov zakázaných reklám môžu postihnúť.

Všeobecné ako aj špecifické požiadavky na reklamu nám upravuje zákon č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Reklamu si môžeme špecifikovať ako predvedenie alebo prezentáciu určitého produktu s cieľom jeho uplatnenia na trhu.

Reklama vo všeobecnosti nesmie:

 • propagovať vandalizmus, násilie alebo vulgárnosť,
 • prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie,
 • obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie, či obsahuje akúkoľvek diskrimináciu,
 • prezentuje potraviny a výživové doplnky na úrovni liekov,
 • a iné.

Požiadavky na reklamu niektorých produktov:

Vedeli ste, že reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov:

 • je prípustná len v publikáciách zameraných na starostlivosť o dojčatá a malé deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahovať iba vedecky overené a vecne správne údaje?
 • nesmie viesť k záveru, že dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky sú rovnocenné s materským mliekom alebo že sú lepšie ako materské mlieko?
 • nesmie obsahovať slovné výrazy „humanizovaný“, „maternizovaný“ alebo obdobné výrazy?
 • reklama dojčenských prípravkov rozdávaním vzoriek, upozorňovaním na zľavu, pridaním ďalších výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná?

Vedeli ste, že reklama liekov:

 • nesmie obsahovať žiadny prvok ktorý vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné?
 • nesmie naznačovať, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku?
 • nesmie oslovovať výlučne alebo hlavne deti?
 • nesmie pripodobňovať liek k potravine, kozmetickému výrobku?
 • nesmie vyvolávať dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod?

Vedeli ste, že reklama zbraní a streliva:

 • je zakázaná?

Vedeli ste, že je zakázaná:

 • reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody?

Vedeli ste, že reklama tabakových výrobkov:

 • je zakázaná na všetkých druhoch informačných nosičov?
 • je zakázaná rozdávaním tabakového výrobku na verejnosti?

Vedeli ste, že reklama alkoholových nápojov:

 • nesmie dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť?
 • nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy?
 • sa nesmie zameriavať na maloleté osoby?
 • nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok?

Sankcia za porušenie všeobecných podmienok reklamy je uloženie pokuty vo výške od 33 200 eur do 99 600 EUR.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie ohľadom reklamy. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať e-mailom na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje: Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >