Blog

Krátenie dovolenky

Dovolenka je doba odpočinku zamestnanca, ktorá má slúžiť na jeho zotavenie po celoročnej práci. Počas doby čerpania dovolenky zamestnancovi patrí mzda vo výške jeho priemerného zárobku.

V dnešnom blogu si povieme, čo je krátenie dovolenky, za akých podmienok zamestnávateľ môže krátiť dovolenku a naopak, kedy ju krátiť nemôže.

Ku kráteniu dovolenky dochádza v prípade, keď vznikne zamestnancovi nárok na dovolenku ale z dôvodu určitých prekážok sa mu bude dovolenka za kalendárny rok krátiť.

Dávame do pozornosti, že zamestnávateľ nemá povinnosť dovolenku krátiť. Je to jeho právo, čiže je na ňom či takúto možnosť využije alebo nie.

Zamestnávateľ môže krátiť dovolenku zamestnancovi, ktorý odpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku, a to nasledovne: o 1/12 za prvých 100 zameškaných dní a o 1/12 za každých ďalších zameškaných 21 pracovných dní.

Dôvody krátenia dovolenky sú nasledovné:

  1. výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
  2. čerpanie rodičovskej dovolenky z dôvodu prehĺbenia starostlivosti o dieťa,
  3. dlhodobé uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie,
  4. dôležité osobné prekážky v práci.

V akých prípadoch sa dovolenka nekráti?

  1. za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá,
  2. za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Možnosť krátenia dovolenky môže zamestnávateľ využiť aj v prípade neospravedlnených absencií zamestnanca. V takomto prípade mu môže dovolenku krátiť za každú zameškanú zmenu o 1 až 2 dni.

Zamestnávateľ nikdy nemôže zamestnancovi skrátiť dovolenku „až na nulu“. Aj pri krátení musí zamestnancovi, ktorý u neho pracoval počas celého pracovného roka, poskytnúť dovolenku aspoň v dĺžke jedného týždňa. Ak by išlo o mladistvého zamestnanca v dĺžke aspoň dvoch týždňov.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o krátení dovolenky. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >