Blog

Register partnerov verejného sektora

V dnešnom blogu si povieme informácie o tom, čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), aké sú podmienky zápisu do takéhoto registra a kto to je vôbec partner verejného sektora.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod.

Partnerom verejného sektora je subjekt (FO/PO), ktorý má právny vzťah so štátom, prijíma od neho napríklad finančné prostriedky, alebo majetok či majetkové práva štátu.

Do registra partnerov verejného sektora sa akokoľvek môže zapísať subjekt aj dobrovoľne bez ohľadu na to, či má alebo nemá vyššie popísaný právny vzťah so štátom.

Návrh na zápis do RPVS sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Dôležitou skutočnosťou je, že takýto návrh môže podať iba oprávnená osoba. Takouto oprávnenou osobou je podľa zákona najmä advokát, notár, banka, audítor a daňový poradca. Môžeme povedať, že medzi podstatné úlohy oprávnenej osoby je zistiť, kto v danej spoločnosti predstavuje konečného užívateľa výhod (viac sa môžete dočítať na našom blogu „Kto je konečný užívateľ výhod“). Návrh musí byť úplný a obsahovať zákonom predpísané prílohy. Medzi takéto prílohy patrí napríklad verifikačný dokument, vyhlásenie oprávnenej osoby alebo písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Čiže základné podmienky pre zápis do RPVS sú:

  • návrh musí byť podaný elektronicky podľa predpísaného formulára,
  • návrh musí byť úplný a obsahovať všetky náležité prílohy,
  • návrh musí byť podaný oprávnenou osobou.

Registrovým súdom pre zápis do RPVS je Okresný súd Žilina.

!!! Pozor aktualita – dňa 17.07.2022 vstúpi do účinnosti nový zákon o riešení hroziaceho úpadku. Tento zákon upravuje okrem iného ako riešenie hroziaceho úpadku verejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Jedna z podmienok pre aplikáciu tohto druhu reštrukturalizácie je práve zapísanie dlžníka do registra partnerov verejného sektora.!!!

Ak potrebujete svoju spoločnosť zapísať do registra partnerov verejného sektora, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme!

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o registri partnerov verejného sektora. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >