Blog

Pracovná pohotovosť

V dnešnom blogu si povieme niečo o pracovnej pohotovosti, kedy ju môže zamestnávateľ nariadiť a ako je mzdovo ohodnotená.

Pracovnú pohotovosť má možnosť zamestnávateľ nariadiť alebo sa o nej so zamestnancom dohodnúť, a to v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh. Ak je zamestnanec v pracovnej pohotovosti, znamená to, že je pripravený na výkon práce podľa svojej pracovnej zmluvy nad rámec rozvrhu pracovných zmien.

Ak bola zamestnancovi nariadená pracovná pohotovosť a zamestnanec neuposlúchne, bude to považované za porušenie pracovnej disciplíny.

Pracovná pohotovosť sa delí na aktívnu časť pracovnej pohotovosti a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti.

Počas aktívnej časti pohotovosti zamestnanec reálne vykonáva svoju prácu na pracovisku. Takáto aktívna časť pracovnej pohotovosti je kvalifikovaná ako práca nadčas.

Naopak počas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku sa zamestnanec síce nachádza na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale svoju prácu aktívne nevykonáva. Neaktívnu časť pracovnej pohotovosti môže zamestnanec uskutočňovať aj mimo svojho pracoviska. Vtedy sa zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska, je pripravený na výkon svojej práce, ale ju aktívne nevykonáva. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada mzdy najmenej v sume 0,72 eura. Lepšie ohodnotenie si môžu zamestnanci dohodnúť v kolektívnej zmluve.

Čo sa týka limitu hodín, tak zamestnávateľ môže nariadiť pracovnú pohotovosť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Je možné ju nariadiť aj nad tento zákonom stanovený rozsah, ale iba po dohode so zamestnancom. Tento rozsah môže byť obmedzený kolektívnou zmluvou.

Pracovnú pohotovosť nesmie zamestnávateľ nariadiť mladistvým, tehotnej žene, žene alebo mužovi trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako tri roky, osamelej žene alebo osamelému mužovi, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o pracovnej pohotovosti. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >