Blog

Aká je skutočná pravda o používaní autolekárničiek po dátume spotreby?

V posledných týždňoch preletelo médiami množstvo informácií týkajúcich sa zmeny právnej úpravy o povinnej výbave motorových vozidiel, konkrétne o autolekárničkach. Nakoľko nie všetky poskytnuté informácie boli úplné a presné, radi by sme vám vysvetlili, ako  to v skutočnosti je.

V zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je súčasťou povinnej výbavy vozidla lekárnička. Autolekárnička je povinnou výbavou každého motorového vozidla z dôvodu, že jej súčasťou sú nástroje potrebné k poskytnutiu prvej pomoci. Každá autolekárnička má na svojom obale uvedený dátum spotreby ako celku, pričom dátum spotreby je uvedený aj na jej jednotlivých častiach. V súčasnosti platí, že autolekárničku sú povinní vodiči vymeniť vždy po dátume spotreby. V prípade, ak by policajti pri dopravnej kontrole našli  v motorovom vozidle autolekárničku po dátume spotreby, hrozila by vodičovi pokuta.

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zdravotníctva zavádza zmeny ohľadom doby spotreby autolekárničiek, pričom tieto zmeny budú v platnosti od 1. novembra 2019. Znamená to, že po novom budú lekárničky predávané bez doby spotreby, teda nebudú mať uvedený na svojom obale žiaden dátum spotreby. Neznamená to ale, že vodiči nebudú musieť desiatky rokov meniť autolekárničky, ale k výmene bude musieť prísť vždy, pokiaľ z autolekárničky vodič niečo použije. Teda k výmene autolekárničky musí dôjsť vo všetkých prípadoch, ak bude obsah lekárničky porušený.

V konečnom dôsledku táto zmena bude znamenať, že ak máte dátum spotreby na autolekárničke napr. do októbra 2019, kúpe novej autolekárničky sa nevyhnete. Ale ak vašej autolekárničke končí dátum spotreby napr. vo februári 2020 môžete ju používať aj po tomto dátume spotreby, teda až do doby, pokiaľ z nej niečo nebude použité.