Blog

Čo znamená Due Diligence?

Počuli ste už výraz Due Diligence? Alebo právny audit? V dnešnom blogu vám priblížime tento pojem aj to, na čo a kedy sa využíva.

Due Diligence je anglický výraz, ktorý sa v našej krajine používa na vyjadrenie určitej právnej prevencie, istoty a bezpečnosti. Tento pojem tiež konkrétne pomenúva hĺbkovú právnu a ekonomickú previerku obchodnej spoločnosti. Možno poznáte slovné spojenie „účtovný audit“. V tom prípade ide o overenie správnosti účtovnej závierky spoločnosti. Rovnako dôležité je však aj to, či má spoločnosť v poriadku všetky „právne záležitosti“, ako napr. zmluvnú dokumentáciu so zamestnancami, so zákazníkmi a s dodávateľmi, korporátne dokumenty, interné smernice a tak ďalej.

V akom prípade je potrebné vykonať Due Diligence?

Due Diligence sa najčastejšie vykonáva pred tým, ako chce klient kúpiť podiel v nejakej spoločnosti, alebo ju chce kúpiť celú, alebo ak sa dve spoločnosti chcú zlúčiť do jednej, alebo aj pred poskytnutím úveru. Vždy, keď chce jednotlivec alebo spoločnosť investovať do inej obchodnej spoločnosti, je preňho určite dôležité, aby poznal skutočný právny a ekonomický stav danej spoločnosti, aké nebezpečenstvá ho môžu čakať, alebo aký je pravdepodobný vývoj danej spoločnosti. Preto, aby mohol urobiť čo najlepšie rozhodnutie s čo najväčšou istotou, požiada tretiu stranu – napríklad advokátsku kanceláriu – aby vykonala Due Diligence.

Aké konkrétne úkony sa počas Due Diligence vykonávajú?

V prvom rade sa preskúmava všetka právna dokumentácia spoločnosti. To znamená, že skúsení právnici preskúmajú všetky zmluvy (napríklad zmluvy uzavreté so zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi), všetky zmluvy, na základe ktorých spoločnosť nadobudla majetok, všetky interné smernice, zápisy vlastníckeho práva, dokumenty súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti, súdne konania a iné. Na základe preskúmania týchto dokumentov sa potom vyhodnotí ich stav, možné riziká a žiadané nápravy. Žiadateľ Due DIligence teda na konci dostane zrozumiteľný report, na základe ktorého získa potrebné informácie a podnikne ďalšie kroky.

Dúfame, že sme vám termín Due Diligence trochu viac priblížili a ak rozmýšľate nad vykonaním takého právneho auditu, aby ste boli v bezpečí, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.