Blog

Slovník právnej terminológie – časť II

Stalo sa vám niekedy, že ste nerozumeli právnikovi, pretože použil zložité právne či latinské slovíčko, alebo frázu? Alebo by ste sa jednoducho chceli lepšie vyznať v právnej terminológii? Vieme, že niektoré právne termíny sú zložité, majú cudzí základ a nepoužívajú sa bežne a preto sme sa rozhodli vám priniesť praktický slovník právnych výrazov.

A priori – vopred; niečo, čo je vopred dané, alebo niečo pred získaním skúseností.

Abdikácia – tiež rezignácia; vzdanie sa funkcie, odstúpenie z úradu.

Ad personam – týkajúce sa jednej konkrétnej osoby.

Advokát – človek s právnickým vzdelaním oprávnený poskytovať právne služby; právny zástupca zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Akontácia – prvá záloha pred začatím splácania.

Alibi – dôkaz o tom, že obvinený nebol v danom čase na mieste trestného činu.

Alimenty – výživné; pravidelné príspevky na výživu dieťaťa.

Bona fide – s dobrým úmyslom.

Culpa luxuria – vedomá nedbanlivosť.

Culpa negligentia – nevedomá nedbanlivosť.

Dolus directus – priamy úmysel.

Dolus indirectus – nepriamy úmysel.

Ex lege – vyplývajúce zo zákona; podľa zákona.

Istina – suma, ktorá tvorí základ pôžičky a ktorá nezahŕňa iné poplatky, úroky a pod.

Judikát – súdne rozhodnutie.

Licencia – oprávnenie; povolenie udelené na umožnenie vykonávanie určitej činnosti.

Per annum – za rok, ročne.

Post mortem – po smrti.

Pro bono – poskytnutie právnej pomoci zadarmo.

Pro futuro – pre budúcnosť; urobiť niečo s ohľadom na budúcnosť.

Retroaktivita – spätné pôsobenie zákona.

Dúfame, že sme vám dnešným slovníkom pomohli porozumieť uvedeným právnym výrazom a pokiaľ by ste potrebovali právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.