Blog

O čom všetkom nás musí informovať e-shop?

Príchodom koronavírusu sa značne zvýšili obraty online trhu. Pre mnohých predajcov sa stal e-shop najlepším zdrojom, ako krízu prežiť. Pri prehľadávaní rôznych internetových stránok sa nám vyskytuje možnosť vybrať si tú najdôveryhodnejšiu. Preto by ste mali vedieť, o čom vás musia predávajúci informovať a aké sú vaše s tým súvisiace práva.

Pri online nákupe, vy ako spotrebiteľ uzatvárate s predávajúcim tzv. zmluvu uzavretú na diaľku (to znamená, že ju uzatvárate bez fyzického kontaktu, najmä cez webové sídlo alebo elektronickú poštu).

Avšak, predtým ako takúto zmluvu s predávajúcim uzavriete, je predávajúci na základe zákona o predaji tovaru na diaľku povinný vás okrem iného informovať aj o:

  • hlavných vlastnostiach a charaktere daného tovaru;
  • telefónnom čísle a ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre váš prípadný kontakt, ako obchodné meno, sídlo, adresa predávajúceho;
  • celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých daní. Ak cenu nie je možné určiť vopred, musí byť určený spôsob, akým sa cena vypočíta;
  • platobných podmienkach, podmienkach dodania (ako napríklad dodanie kuriérom), o lehote, do ktorej vám predávajúci dodá tovar, ďalej o postupe uplatnenia reklamácie, sťažnosti a podnetu;
  • možnosti odstúpiť od zmluvy a o podmienkach odstúpenia.

Počas uzatvárania zmluvy vás predávajúci musí takisto informovať o zásadách spracovania osobných údajov.

Na webe stránky musia byť uvedené jasné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru a taktiež informácie o možnostiach platby, ako napríklad prostredníctvom prevodu na účet, peňažnou hotovosťou atď.

Tesne pred odoslaním objednávky je predávajúci povinný vám jednoznačne a zrozumiteľne zhrnúť informácie o objednávke.

A ako je to s potvrdeniami po dokončení objednávky?

Predávajúci vám musí bezodkladne (do troch dní) poskytnúť potvrdenie o uzavretí zmluvy prostriedkom, ktorý umožňuje trvalé uschovanie, ako napríklad papier, e-mail.

Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie o objednávke a taktiež potvrdenie o vašom výslovnom súhlase a vyhlásení.

Dúfame, že sme vám dostatočne objasnili základné povinnosti e-shopov pri predaji. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi vám pomôžeme.