Blog

Kedy je potrebné kontaktovať právnika?

V spoločenskom povedomí nemajú právnici ideálnu povesť. Ľudia sa boja nielen súdov, ale aj prvotného kontaktu s advokátom či úvodnej právnej konzultácie. Jednou z často menovaných obáv je privysoká vstupná investícia, ktorá nezaručuje želaný výsledok. Sú však situácie, ktoré bežný človek bez odbornej právnej pomoci neustojí. 

Samozrejme, nie každý stret so zákonom je nutné konzultovať s odborníkom. Pokutu za prekročenie rýchlosti alebo bezkonfliktné dedičské konanie dokážete vybaviť svojpomocne. Kedy je však vhodné právnika kontaktovať? V niektorých prípadoch to od vás vyžaduje zákon, je však prínosné odborníka kontaktovať vždy, keď stojíte pred právnym problémom, s ktorým si neviete rady, alebo potrebujete, aby vaše záujmy hájil niekto počas rokovaní alebo dokonca počas súdu. Odborné oko právnika vám pomôže pri vypracovaní zásadných zmlúv, ochráni vás pred rizikami z nedbalosti alebo zneužitím druhou stranou. Ak začínate podnikať, naberať zamestnancov alebo obchodovať, potrebujete pripraviť zmluvy, ktoré vás ochránia v prípade neplnenia si záväzkov či iného nečestného konania vašich spoločníkov. Prítomnosť advokáta je výraznou podporou aj v emocionálne vypätých situáciách, akými sú rozvodové konania či spory s bývalým zamestnávateľom. Jeho prínos by ste nemali podceniť najmä v sporoch s vysokou hodnotou, pri ktorých protistrana advokátom zastúpená je. Ak máte obavy, že by ste nesiahli po ozajstnom odborníkovi a advokát by vám poradil zle, vedzte, že advokáti za svoju prácu ručia buď celým majetkom alebo poistkou do určitej výšky - ak by ste tratili jeho pochybením, máte právo domáhať sa náhrady škody.

Ak si napriek všetkému nie ste istí, vyberte si právnickú kanceláriu, ktorá vám úvodnú konzultáciu poskytne zdarma. Vypracovanie cenovej ponuky si môžete vyžiadať až na základe dojmu z vášho stretnutia a o ďalšej spolupráci sa rozhodnúť až po tom. Máte právo nájsť si na trhu takého zástupcu, ktorý nie je len odborne a argumentačne zdatný, ale aj empatický. Hľadajte právnika, ktorý si vás trpezlivo vypočuje a zároveň vám zrozumiteľným spôsobom pretlmočí navrhovaný postup právnych krokov, jeho opodstatnenie aj možné riziká.