Blog

Viac než znalosť zákonov - ktoré vlastnosti by mal mať dobrý právnik?

Byť spoľahlivým a úspešným právnikom vyžaduje viac než orientáciu v zákonoch a vyhláškach. Vzdelanie, všeobecný prehľad a neustále aktualizovanie znalostí z právnej oblasti sú základom, ktorý potrebuje silnú nadstavbu v podobe ďalších schopností a povahových čŕt. Ktoré to sú? 

Analytické myslenie

Každý právnik musí na pravidelnej báze spracovávať obrovské množstvá informácií, pri čom schopnosť aplikovať teóriu do praxe vôbec nie je samozrejmou. Obratne pochopiť komplexné texty, vidieť súvislosti a nachádzať efektívne riešenia na reálne problémy je ale povinnou výbavou každého, kto sa právom živí. 

Empatia a výborné komunikačné schopnosti

Vedomosti a logické myslenie vyžadujú doplnenie o skvelý rečový prejav a schopnosť prinášať do diskusie zrozumiteľné a presvedčivé argumenty. Právnik by sa mal vedieť vyjadrovať jasne a výstižne, aby vedel presvedčiť odborníka, ale zároveň dostatočne ústretovo, aby mu mohli porozumieť a dôverovať aj klienti. Právnické povolanie si tiež vyžaduje empatiu a schopnosť počúvať, a to všetky zainteresované strany. 

Flexibilita a iniciatívnosť 

Právo nie je statické, zákony sa menia a vyvíjajú spoločne s dobou a spoločenskou požiadavkou. Iniciatívne sledovať úpravy, zmeny, vyhlášky, aktualizácie, ale aj trendy a spoločenský dopyt ako na národnej, tak európskej úrovni vyžaduje človeka, ktorý je zanietený, motivovaný, proaktívny a flexibilný. Spoliehať sa na znalosti z univerzitných lavíc žiadnemu právnikovi k dobrému výkonu nestačí.

Schopnosť pracovať pod tlakom

Využitím právnych služieb vložíte zodpovednosť za zásadné rozhodnutia vo vašom živote do rúk vášho právneho zástupcu. Profesionálni právnici si svoju mieru zodpovednosti uvedomujú a musia ju ustáť aj vo vypätých situáciách a pod časovým tlakom. Schopnosť nepodľahnúť stresu a zachovať si chladnú hlavu je nedoceniteľná.

Čestnosť

Dobrý právnik obhajuje vaše záujmy, komunikuje s vami priamo a otvorene a sám koná s rešpektom k platným zákonom.