Blog

Čo s vianočným darčekom, ktorý „nesadol“?

Vianoce sú už za dverami a my všetci si lámeme hlavu nad výberom vhodného darčeka pre svojich blízkych. Situáciu neuľahčujú ani prijímané protipandemické opatrenia, ktoré obmedzujú nákupy v kamenných predajniach a posúvajú nakupovanie do online priestoru. A tak sa často stáva, že si pod vianočným stromčekom nájdeme aj darčeky, ktoré sa nám nie celkom páčia či sedia, ktoré sme si predstavovali inak. Čo teda s darčekom, ktorý nesadol?

V prípade nákupov cez internet má predávajúci, teda každý prevádzkovateľ e-shopu povinnosť oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a o podmienkach, lehote a celkovom postupe pri uplatňovaní tohto práva. Zároveň je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak si predávajúci túto svoju povinnosť splní, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V praxi to teda znamená, že zakúpený tovar môžete do 14 dní od jeho prevzatia vrátiť (zaslať predajcovi späť) spolu s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy, prípadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám predajca poskytol. Toto oznámenie však musí byť predajcovi odoslané najneskôr v 14-ty deň od prevzatia tovaru. Predajcovi po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy vzniká povinnosť do 14 dní vrátiť spotrebiteľovi platbu, ktorú za vrátený tovar prijal.

Ak si predajca povinnosť informovať spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy nesplnil, 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť až momentom, kedy predajca dodatočne oznámi spotrebiteľovi toto právo. Ak si predajca túto povinnosť nesplní vôbec, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu ako aj podmienky reklamácie by mali byť súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktoré predajcovia zverejňujú na svojich webových stránkach e-shopu. Súhlas a oboznámenie sa s obchodnými podmienkami väčšinou vyjadrujeme v závere objednávky, preto je určite vhodné prečítať si tieto obchodné podmienky a možnosti vrátenia tovaru ešte pred vytvorením a odoslaním svojej objednávky. Zároveň, predovšetkým vo vianočnom období, vychádza mnoho predajcov prostredníctvom svojich internetových obchodov v ústrety svojim zákazníkom – spotrebiteľom a predlžujú lehotu na vrátenie zakúpeného tovaru aj na viac ako je zákonných 14 dní.

Ako postupovať, ak boli moje spotrebiteľské práva porušené?

Ak by spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením jeho objednávky, odstúpenia od zmluvy alebo sa domnieval, že jeho práva spotrebiteľa boli porušené, môže sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak by žiadosť zostala do 30 dní od jej odoslania bez odpovede, prípadne, ak by spotrebiteľ nebol spokojný s jej vybavením, môže sa so svojim problémom obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu a využiť možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Proces alternatívneho riešenia sporov je mimosúdny, menej formálny a kladie si za cieľ najmä zefektívniť a zrýchliť vybavovanie spotrebiteľských sporov a nájsť kompromisné riešenie pre obe strany.

Dúfame, že bol pre vás dnešný článok zaujímavý, užitočný a pomôže Vám pri bezpečnom nakupovaní vianočných darčekov cez internet. V prípade potreby právnych služieb aj v súvislosti so spotrebiteľskými spormi nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.