Blog

COVID-19 v číslach – COVID-19 a jeho dopad na maloobchodné tržby

O skutočnosti, že šírenie vírusu COVID-19 a opatrenia, ktoré musel celý svet a samozrejme aj naša krajina zaviesť, malo obrovský dopad na všetkých ľudí, a to ako v súkromnej, tak aj v pracovnej sfére, niet pochybností. V dnešnom blogu vám prinášame vyčíslený dopad na obchodnú sféru vďaka údajom, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Medzi opatrenia, ktoré mali zabezpečiť obmedzenie šíreniu koronavírusu, patrilo aj uzatvorenie prevádzok cestovného ruchu, reštauračných a pohostinských zariadení či predajní s nepotravinárskym tovarom. Väčšina prevádzkovateľov takýchto zariadení zaznamenala v posledných mesiacoch výrazný pokles tržieb a čas ukáže, aký výrazný dopad to bude naozaj mať.

Porovnanie tržieb v apríli 2020 s aprílom 2019

Maloobchod – tržby v maloobchode poklesli v porovnaní s predošlým rokom o 14,3 %. Pokles pritom zaznamenali všetky činnosti, jedinou výnimkou boli nešpecializované predajne – hypermarkety a supermarkety, ktorých tržby oproti minulému roku vzrástli o 2,5 %.

Mimoriadny pokles zaznamenali maloobchodní predajcovia ostatného tovaru v špecializovaných predajniach – 30,7 %.

Najväčší pokles tržieb o 51,2 % bol v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu.

Na celkovom poklese mal výrazný dopad aj pokles tržieb v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami o 25,9 %, na ktorý však mohli mať vplyv aj výrazne nižšie jednotkové ceny pohonných hmôt v porovnaní s aprílom 2019.

Pre zaujímavosť uvádzame aj priemerné ceny pohonných hmôt (Benzín natural 95 a Motorová nafta) v apríli 2020 a v apríli 2019:

                                                                           Benzín natural 95             Motorová nafta

                Apríl 2019 (priemer)                      1,3727   €                             1,2525 €

                Apríl 2020 (priemer)                      1,1078   €                             1,0502 €

Pod celkový pokles tržieb v maloobchode sa podpísal aj výraznejší pokles tržieb v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 25,5 %.

ubytovaní bol oproti rovnakému obdobiu v minulom roku zaznamenaný pokles tržieb 84,7 %.

Reštauračné a pohostinské zariadenia zaznamenali pokles tržieb oproti aprílu 2019 o 42,1 %.

Predaj a oprava motorových vozidiel – prevádzky v tejto oblasti zaznamenali pokles tržieb o 48,7 %. Pokles bol zaznamenaný vo všetkých činnostiach, najmä však v predaji motorových vozidiel, kde bol zaznamenaný pokles až o 57,3 %.

Predaj v špecializovaných maloobchodných predajniach s odevmi zaznamenal v apríli medziročné zníženie tržieb o 80,7 %, v predajniach s obuvou a koženým tovarom tržby klesli o 79,1 %.

Pokles tržieb v prevádzkach s tabakovými výrobkami v porovnaní s aprílom minulého roku predstavuje 9,5 %.

Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami na druhej strane počas apríla 2020 zaznamenal oproti minulému roku nárast o 4,5 %.

Lekárne počas apríla tohto roka v porovnaní s aprílom 2019 taktiež svoje tržby zvýšili, a to o 9,5 %.

Prvýkrát v tomto roku klesli aj tržby vo veľkoobchode. V porovnaní s aprílom 2019 sa znížili o 9,2 %.

Veríme, že tieto štatistiky sa už viac nebudú znižovať a že sa podnikateľom podarí opätovne naštartovať svoje podnikanie. Ak by ste potrebovali pri novom štarte právnu pomoc, sme tu pre Vás. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky